มีวาสนา เนื้อบรอนซ์ชุบสามกษัตริย์ลงยาดำ (กรรมการ) 3.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เนือ้ผงจินดามณี 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เนือ้ขาวปูนพระธาตุ 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 ดินกากยายักษ์ 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เนื้อว่าน108 ขนาด 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เนื้อไม้เศรษฐี จินดามณี บาวปูนพระธาตุ ก้นครก ขนาด 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เนือ้ไม้เศรษฐี 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค8 เนือว่าน108 หลังปิดทองคำเปลว
เจ้าสัวยุค8 เนื้ออิฐแดงเขาคา หลังปิดทองคำเปลว
เจ้าสัวยุค 8 เนื้อไม้เทพธาโรปิดทองคำเปลว (กรรมการ) ขนาด 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค8 เนือดินกากยายักษ์ หลังปิดทงอคำเปลว
เจ้าสัวยุค 8 เนื้อไม้เศรษฐีปิดทองคำเปลว (กรรมการ) ขนาด 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เนื้อขาวปูนพระธาตุปิดทองคำเปลว (กรรมการ) ขนาด 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เนื้อไม้เทพธาโรปัดทอง (กรรมการ) ขนาด 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เนื้อไม้เทพธาโร กดในพิธี บล๊อคหลังเจดีย์เล็ก(กรรมการ) 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เนื้อไม้เทพธาโรปัดเงิน (กรรมการ) ขนาด 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เนื้อไม้เทพธาโรปัดนาก (กรรมการ) ขนาด 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 กากยายักษ์ กดในพิธี บล๊อคหลังเจดีย์เล็ก(กรรมการ) 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เนื้อผงจินดามณีตะกรุดทองคำ (กรรมการ) ขนาด 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เนื้อเคลือบเหลือง ขนาด 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค8 ไม้เศรษฐีหน้ากากทอง 5.2 ซม.(กรรมการ)
เจ้าสัวยุค8 ไม้เศรษฐีหน้ากากเงิน 5.2 ซม.(กรรมการ)
เจ้าสัวยุค 8 เนื้อเคลือบเขียว ขนาด 5.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เหรียญ 3k ลงยาแดง+ดำ (ในชุดกรรมการนำฤกษ์) ขนาด 3.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เหรียญ 3k ลงยาแดง (ในชุดกรรมการนำฤกษ์) ขนาด 3.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เหรียญเนื้อนวะหน้ากากเงิน(กรรมการ) ขนาด 3.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เหรียญชุบนาก ลงยาดำ(ในชุดกรรมการนำฤกษ์) ขนาด 3.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เหรียญเนื้อสามกษัตริย์ ขนาด 3.2 ซม.
เจ้าสัวยุค8 เหรียญลงยาดำ ชุบเงินพ่นทราย 3.2 ซม.
เจ้าสัวยุค8 เหรียญลงยาดำ ชุบทองพ่นทราย 3.2 ซม.
เจ้าสัวยุค8 เหรียญลงยาดำ ชุบทองพ่นทราย+ชุบเงินพ่นทราย 3.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เหรียญเนื้อนวะ ขนาด 3.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เนื้อทองเทวฤทธิ์ ขนาด 3.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 เหรียญเนื้อเงิน ขนาด 3.2 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 บาตรน้ำมนต์ นำฤกษ์3kองค์นาก (ชุดนำฤกษ์)ขนาด 5.5 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 บาตรน้ำมนต์ นำฤกษ์องค์ทอง (ชุดนำฤกษ์)ขนาด 5.5 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 บาตรน้ำมนต์ ชุบทองลงยาแดง (ชุดกรรมการ50000)ขนาด 5.5 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 บาตรน้ำมนต์ นำฤกษ์องค์ดำ (ชุดนำฤกษ์)ขนาด 5.5 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 บาตรน้ำมนต์ ชุบทองลงยาดำแดง (ชุดกรรมการ50000)ขนาด 5.5 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 บาตรน้ำมนต์ นวะหน้ากากเงิน (กรรมการ)ขนาด 5.5 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 บาตรน้ำมนต์ ชุบนาก ลงยาดำ (ชุดกรรมการ50000)ขนาด 5.5 ซม.
เจ้าสัวยุค 8 บาตรน้ำมนต์ นำฤกษ์องค์เงิน (ชุดนำฤกษ์)ขนาด 5.5 ซม.
เหรียญสมนาคุณกรรมการจตุคามรามเทพ รุ่น เจ้าสัวยุค8 ขนาด5.5ซม.เนื้อเงินลงยา
พระบูชา เจ้าสัวยุค8 เนื้อสนิมเขียว (หน้าตัก 9 นิ้ว สูง 18 นิ้ว ฐาน 12 นิ้ว) โค๊ต 102
พระบูชา เจ้าสัวยุค8 เนื้อนำฤกษ์ (หน้าตัก 9 นิ้ว สูง 18 นิ้ว ฐาน 12 นิ้ว) โค๊ต 66
พระบูชา เจ้าสัวยุค8 เนื้อทองเหลืองรมดำ (หน้าตัก 9 นิ้ว สูง 18 นิ้ว ฐาน 12 นิ้ว) โค๊ต 109
จตุคาม รามเทพ รุ่นเก้าหน้า มหาโชค มหาเศรษฐี เนือ้ว่านดำ แดง ขาว
มหาปาฏิหาริย์ มั่งมีทรัพย์ เหรียญ 5 เหลี่ยมแจกกรรมการ
มีวาสนา เนื้อไม้เทพธาโร ฝังตะกรุดไม้ตะเคียนเสาหลักเมืองนครฯศรีปี 30 ขนาด 5.5 ซม.
วานามหาโชค เนื้อว่าน 108 5.5 ซม.

             
Sitemap หมวดหมู่